danh sách

Tháng Năm 23, 2016 4:04 chiều

 

STT Tiêu chí Nội dung tiêu chí Tên minh chứng
1 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;
2 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng;
3 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Quyết định thành lập hội đồng trường đối với trường công lập; hội đồng quản trị đối với trường ngoài công lập;
4 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Hồ sơ quản lý nhân sự;
5 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
6 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của nhà trường (hoặc nghị quyết, biên bản đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở; quyết định chuẩn y, công nhận ban chấp hành, chi uỷ, bí thư, phó bí thư, tổ trưởng tổ đảng,…);
7 1.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Các minh chứng khác (nếu có)

ngáy  đia tập